Domů / Finance / Jak postupovat při nehodě s cizincem

Jak postupovat při nehodě s cizincem

Zvláště v době letních dovolených přijíždí do naší republiky více cizinců ve vlastních vozidlech, než je tomu po zbytek roku. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že vás může nabourat cizinec v zahraničním vozidle. Tak jako v jiných případech by případná škoda byla kryta z povinného ručení viníka, avšak zjišťování informací o zahraničním pojistiteli může být komplikovanější.

Pomoc při vyřizování škody způsobené na území ČR cizincem poskytuje českým motoristům Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která garantuje, že poškozený dostane odškodnění dle českých zákonů. Tato pomoc je poskytována motoristům zdarma v rámci systému povinného ručení.

Kde škodu oznámit a kdo ji zaplatí

Postup při nehodě s cizincem i pravidla pro přivolání policie je stejný jako při nehodě českých motoristů. Pokud nehodu způsobí vozidlo registrované v zahraničí, bude poškozený uplatňovat nároky na náhradu škody u ČKP, která zajistí další postup. Proto je nezbytné vyplnit Záznam o dopravní nehodě, učinit fotodokumentaci místa nehody a zaznamenat údaje ze zelené karty viníka.

Důležité informace k zapamatování:

  1. Při nehodě postupujte stejně jako při nehodě s českým řidičem – zajistěte místo nehody, policii volejte, pokud to nehoda vyžaduje, vyplňte Záznam o dopravní nehodě, proveďte fogodokumentaci místa nehody a postavení vozidel a zvýšenou pozornost věnujte informacím o zahraniční pojišťovně a zelené kartě, pojistníkovi a vozidlu viníka.
  2. V infocentru na webu ČKP si vyhledejte kontakt na tvz. českého korespondenčního partnera pojišťovny viníka a tomu škodu nahlaste.
  3. Všechny zahraniční pojišťovny ovšem nemusí korespondenta mít. Pak je nutné škodní událost nahlásit ČKP, nejlépe prostřednictvím on-line oznámení poškozeného v informačním centru na webu ČKP, případně e-mailem na: claims@ckp.cz. ČKP provede šetření v zahraničí za účelem zjištění pojistitele zahraničního vozidla a následně pověří vyřízením nároků poškozeného kompetentní subjekt.
  4. Pojistná událost by měla být podle českých zákonů vyřízena do 3 měsíců od uplatnění příslušného nároku poškozeného. Pojistné plnění bude srovnatelné s plněním, které by za škody poskytla tuzemská pojišťovna.

Shlédněte také

dollar

Bankovní nebo nebankovní půjčka

V dnešním světě si můžete půjčit různými způsoby, u soukromníka, u přátel, ale také u nebankovní …